GISSELFELD-STRIDEN

I over 20 år har Gisselfelds bestyrelsesledelse forsøgt at kvæle al kritik. 

Læs her om genopblusset strid, bl. a.

 
Eksklusivt interview med 

Gisselfelds afsatte overdirektø

I oktober 2012 udkom bogen "Kampen om Gisselfeld", der foregiver at beskrive Gisselfeldstriden. Imidlertid forbigår bogen størstedelen af de forudgående over 15 års forbitrede kamp om magten over Peder Oxe's herreborg fra 1500-tallet, Danmarks 5. største jordgods.

Nu fortæller Erik Danneskiold-Samsøe i et stort interview om sit syn på Gisselfeldbogen. Og meget mere. At han ikke ville gøre noget om, hvis han kunne, efter at have tabt kampen om Gisselfeld. Kun stridens udfald og dens høje pris på næppe under 20 millioner kr. er han utilfreds med. Ikke primær på egne, men mere på Gisselfelds vegne.

Læs interviewet her

Læs i øvrigt:

Kort gennemgang af Gisselfeldstriden

Læs og se Gisselfelds gamle fundats fra 1701, 1702 og 1725 

Læs også tillægsfundatsen fra 14. maj 1993

Årsregnskaber 1990-2006

Fakta om Gisselfelds ledelsesforhold


Historier fra 2007:

Pressemeddelelse fra Erik Danneskiold-Samsøe, 30 december 2007

Elisabeth Lassens familie anklages for at stå bag ulovlig magtovertagelse af Gisselfeld:

Bestyrelsesformands udtalelser er uden hold i virkeligheden

Læs ny stævning

Pressemeddelelse fra Erik Danneskiold Samsøe
Historier fra 2006:

Advokat Harlang genindtræder: sag i Højesteret - 28/02/06

Gisselfelds Venner går tiggergang for at få sag for Højesteret - 28/02/06

Kommentar:  kritik af Dagbladets pressedækning - 3/06/06

Historier fra 2005:

  Læs advokat Harlangs grundige redegørelse for Gisselfeld-stridens juridiske kerne  

Gisselfeld-strid mere fastlåst end nogensinde - 6/3/05

Pressemeddelelse - 6/3/05

Højesteret behandler Gisselfeld-striden sidst på året - 10/3/05

God nyhed: Landbrugsdrift bliver grønnere - 10/3/05

Nyt problem for Gødstrupsøens fugle: hård jagt - 18/4/05

Gisselfeldstrid heller ikke i højesteret i denne omgang - 16/11/05

Gisselfeld vil fælde berømt træ

Historier fra 2004 :

Gisselfeld anklages igen for rovdrift - 29/12/04

Misligeholdelse af slot og park skaber ny strid mellem overdirektør og godsledelse - 12/10/04

Skovforening: Gisselfeld har ødelagt naturen - 15/11/04

Artikel-arkiv

(alle tidligere historier)


Hvorfor en hjemmeside om Gisselfeld?

Kontakt os

English summary

Copyright. Eftertryk tilladt  med tydelig angivelse af kilden. 

Sidste opdateret: 14. september 2019